Jesteś tutaj

15. Szarada 1975

Szarada klasyczna, czyli ukłon w stronę tradycji szaradziarskiej. Tytuł zadania: „Nic nowego…” oraz rysunek retro w winietce tytułowej korespondują z treścią szarady klasycznej.

Szarady klasyczne pojawiają się dziś nieczęsto na naszych łamach, ustąpiły miejsca nowym odmianom form wierszowanych, więc przypomnijmy, jak to się przed laty rozwiązywało.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie zadania, książkę Jerzego Snopka "Dojść do słonecznej strefy", wylosował Mieczysław Adamski z Wrocławia. Gratulujemy!

Rozwiązanie: 
Pokaż