Jesteś tutaj

18. Zadanie literackie 1960

Anna Rafińska, znana gównie jako autorka rebusów, układała również inne zadania, rozrzucone po rocznikach wielu czasopism szaradziarskich i gazet, z którymi współpracowała. Przypominamy „Zadanie literackie” „Ary”, czyli właśnie Anny Rafińskiej, wydrukowane w „Rozrywce” w roku 1960.

Nagrodę, za rozwiązanie zadania, książkę Agnieszki Osieckiej "Szpetni czterdziestoletni" wylosował Jerzy Komorowski z Krakowa. Gratulujemy!

Rozwiązanie: 
Pokaż