Jesteś tutaj

43. Turniej Kompozycji Krzyżówki, Toruń 2017

W sobotę 30 września 22 szaradzistów z całej Polski zjawiło się w gościnnych murach domu kultury „Jantar” w Toruniu, aby wziąć udział w 43. Turnieju Kompozycji Krzyżówki, tradycyjnie organizowanym przez naszą redakcję, którą w tym roku wsparł klub szaradzistów Sfinks z Dariuszem Cugierem na czele. Uczestnicy mieli do ułożenia sześć krzyżówek (każda w czasie 40 minut). Za ułożoną krzyżówkę otrzymywali określoną liczbę punktów, przeliczaną na punkty unifikacyjne (maksymalnie 100). O ostatecznej lokacie w całym turnieju decydowała jak zwykle suma punktów unifikacyjnych uzyskanych we wszystkich rundach.

W pierwszej rundzie należało ułożyć krzyżówkę, w której można odczytać rzędami jak najdłuższy fragment hasła „Groźny wąż syczał wciąż: ssssssssssssssssssss…”. Najlepszą krzyżówkę ułożył Tomasz Tokarski, umieszczając w niej 32 litery hasła. W diagramie rundy drugiej umieszczono osiem czarnych pól i pojedyncze litery S, F, I, N, K, S – uczestnicy musieli ułożyć krzyżówkę składającą się z co najmniej 5-literowych słów zaczynających się samogłoską; zwycięzca tej rundy Wojciech Pietruszewski uzyskał aż 65 punktów. Runda trzecia polegała na ułożeniu krzyżówki zawierającej jak najwięcej spółgłosek T na skrzyżowaniach. Autorzy najlepszych prac – Andrzej Bartkowiak i Sławomir Prusiecki – umieścili na skrzyżowaniach po 29 liter T. W czwartej rundzie punkty zdobywało się za każdy jednosylabowy wyraz krzyżówki zawierający tylko jedną samogłoskę (jak w słowie „Sfinks”). Trzem uczestnikom: Przemysławowi Ketnerowi, Sławomirowi Prusieckiemu i Tomaszowi Wiśniewskiemu, udało się zmieścić po 24 takie słowa. W krzyżówkach układanych w rundzie V należało użyć jak najwięcej słów, w których sąsiadują jednakowe litery, np. „Otto”, „Ammann”, przy czym pojedyncza para była warta 1 punkt, a podwójna – aż 3. W tej rundzie ponownie zwyciężył Tomasz Wiśniewski, zdobywając 24 punkty. Szósta runda polegała na ułożeniu krzyżówki zawierającej wyłącznie podane słowa – rzeczowniki, w których jedyną samogłoską było „i” (np. „mililitr”, „phishing”). Każda samogłoska na skrzyżowaniu dawała 1 punkt, zaś spółgłoska – 2. Najlepszy wynik uzyskał Przemysław Ketner – 54 punkty.

Po podliczeniu punktów okazało się, że zwycięzcą zmagań został, po raz trzeci z rzędu, Przemysław Ketner z Józefowa, zdobywając 541 punktów. Zacięta walka toczyła się o drugie miejsce – ostatecznie przypadło ono Marianowi Chylewskiemu z Grudziądza (503 pkt), który minimalnie wyprzedził Sławomira Prusieckiego z Torunia (500 pkt). Drużynowo wygrał Labirynt Toruń (Andrzej Bartkowiak, Wojciech Pietruszewski i Sławomir Prusiecki) przed dwiema ekipami toruńskiego Sfinksa. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki, a pierwsza trójka – nagrody pieniężne.

Warto wspomnieć, że zanim przystąpiono do rywalizacji, prezes Federacji Klubów Szaradzistów Stanisław Bruszkowski wręczył medal „Zasłużony Szaradzista” trzem uczestnikom kompozycyjnych zmagań: Zbigniewowi Kurowskiemu z Legnicy, Wojciechowi Pietruszewskiemu z Torunia i Tomaszowi Tokarskiemu z Gdyni. Odznaką wyróżniono także nieobecnego w Toruniu Jerzego Buczka z Krakowa. (lr)