Jesteś tutaj

7. Palindrom rysunkowy 1960

Palindrom to drobne zadanie wierszowane, częsty gość na łamach naszych czasopism. W takim palindromie należy odgadnąć zastąpione kreskami wyrazy, które można czytać wprost i wspak, na przykład:

Kochanka

Palindrom

Niczym wosk miękki serce – – / – – – –,
– – – – – niechybnie odejdzie,
a mnie zostanie łzami ból poić,
takie do kobiet mam szczęście.

Zadanie ukazało się w „Rozrywce”, ułożył je Maciej Penar. Rozwiązanie: me topi, potem.

***

Rzadziej spotykamy palindromy rysunkowe, w których odgadywane wyrażenie palindromowe zostało przedstawione graficznie, jak na przykład w tym zadaniu z „Rozrywki” z roku 1960. Ułożył je autor podpisany pseudonimem Mast.

Nagrodę za rozwiązanie zadania, książkę Johna C. Maxwella "Talent nie wystarczy" wylosował Jarosław Borowski. Gratulujemy!