Jesteś tutaj

Barbara Sudoł laureatką

3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu wręczono Olkuskie Nagrody Artystyczne za rok 2011. W kategorii „za całokształt twórczości” nagrodę otrzymała doskonale znana czytelnikom „Rozrywki” Barbara Sudoł, olkuszanka, członkini Krakowskiego Klubu Szaradzistów „Agora”, występująca tego wieczoru w podwójnej roli szaradzistki i poetki.

Warto zauważyć, iż kapituła nagrody i organizatorzy potraktowali szaradziarstwo z powagą, na równi z innymi sztukami. Po wręczeniu nagrody nastąpiła prezentacja aktywności laureatki. Na ekranie wśród wielu slajdów widzowie mogli zobaczyć nie tylko stworzonego przez poetkę popularnego Kogutka Ziutka, ale również zdjęcia z imprez szaradziarskich oraz wydawane przez „Rozrywkę” czasopisma i publikacje. W drugiej części spotkania laureatka przeprowadziła konkurs, w którym – jak to ujęła prowadząca galę dyrektor MOK Grażyna Praszelik-Kocjan – cała sala mogła się odnaleźć w tym, co robi pani Barbara. Podczas tej konfrontacji przyjemnie było popatrzeć, jak nieszaradziści, z początku niepewnie, a później już odważniej i z nadzieją na odnalezienie się, pod życzliwym i uważnym okiem pani Basi wkraczali na tereny nam tak dobrze znane. Kolejnym punktem ceremonii były fraszki i drobne formy wierszowane prezentowane przez recytatorki z sekcji teatralnej.

Pani Barbaro, mamy nadzieję, że zdobyty laur stanie się jeszcze jednym powodem, by nadal z przekonaniem i pasją, ku radości czytelników i redakcji, tworzyła Pani swoje piękne szaradziarskie perełki.

Zdjęcia: Jerzy Buczek