Jesteś tutaj

Jak rozwiązać rebus

Rebus (klasyczny)
Sposób rozwiązywania:

Na podstawie rysunków należy odgadnąć wyrazy, napisać je jednym ciągiem, a następnie podzielić ten ciąg na nowe wyrazy, stosownie do podanych liter początkowych rozwiązania. Jeżeli pod rysunkiem widnieje strzałka skierowana w lewą stronę, odgadnięty wyraz należy zapisać wspak (od końca).

1. Przykład:

Rebus

Rozwiązanie trzywyrazowe o początkowych literach: R.P.N.

 

rebus klasyczny

 

Z powyższego rysunku odgadujemy człony:

REJ, SPODNIE, BEM

zapisujemy je ciągiem:

REJSPODNIEBEM

dokonujemy innego podziału na wyrazy - zgodnie z ujawnionymi w treści zadania literami początkowymi:

REJS POD NIEBEM

otrzymując rozwiązanie.

 

2. Przykład z członem wspakowym:

Rebus

Rozwiązanie trzywyrazowe o początkowych literach: R.P.N.

 

Rebus klasyczny 2

 

 

Odgadujemy człony składowe:

JER (nazwa ptaka), SPODNIE, BEM

zgodnie z rebusowymi zasadami (strzałka w lewo) pierwszy wyraz (człon) zapisujemy wspak, pozostałe wprost:

REJSPODNIEBEM

i dokonujemy podziału, uzyskując rozwiązanie:

REJS POD NIEBEM.