Jesteś tutaj

Zadanie nr 110 - Krzyżówka z dwuznakami

W poziomych rzędach diagramu występują wyrazy lub wyrażenia zawierające kilka jednakowych dwuznaków, dla każdego z nich ujawniono liczbę wystąpień. Litery z pól z kółkiem, czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

Nagrodę za rozwiązanie zadania otrzymuje Bożena Władyka. Gratulujemy!

1
 
# #
2
 
# #
3
 
#
4
 
# # # # # #
5
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
o
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
 
 
# #
 
 
# #
 
 
#
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
8
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
#
 
 
# #
 
 
#
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
10
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
11
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
# # #
#
 
 
#
 
 
#
 
 
# #
o
 
 
#
 
 
# # # #
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
# # # #
#
 
 
#
 
 
#
 
 
# # # # # # # # #
Poziomo: 
5) 3 x SZ.
8) 4 x DZ.
10) 3 x CH.
13) 3 x CZ.
Pionowo:
1) opinia, zdanie o kimś.
2) mieszkaniec stolicy Turcji.
3) liczba kojarząca się z millenium.
4) dawniej: prowadzenie się (ktoś jest wątpliwej ...).
6) azjatyckie drzewa iglaste (skojarz z Libanem).
7) Europejska, lubelska lub personalna.
9) terrorystyczny lub stanu.
11) owoc wykorzystywany w kuchni japońskiej (szukaj w nazwisku Mayuzumi).
12) wiatr wiejący w żagle z tyłu pod kątem prostym.

 

Rozwiązanie: 

Pokaż