Jesteś tutaj

Zadanie nr 3 - Jolka

Znaczenie wyrazów podano w przypadkowej kolejności. Litery z pól oznaczonych kółkami czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

Nagrodę za rozwiązanie zadania wylosował Bronisław Sztandera z Polic. Gratulujemy!

Obsługa diagramu: po kliknięciu na dany wyraz możliwe jest wpisywanie liter, kasowanie liter klawiszami spacja lub backspace.
Kliknięcie na objaśnienie powoduje jego przekreślenie (powtórne kliknięcie likwiduje skreślenie).

# #
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
o
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
#
# #
o
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
 
 
 
 
o
 
o
 
 
 
 
 
#
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
o
 
 
 
#
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
o
 
 
 
# # # #
 
 
#
 
 
#
W przypadkowej kolejności:
- strzelił nam bramkę w Lizbonie w 2007
- francuski odpowiednik Papkina
- debiut Mastertona
- tu spróbujesz półtoraka
- cenili kolor w ramach
- skrawek tropiku w mieście
- łagodzi po maszynce
- Ito na lodzie

Skrypt krzyżówki, wykorzystany za zgodą autora, pochodzi z hetmanskie.pl

Rozwiązanie: 
Pokaż