Jesteś tutaj

Zadanie nr 57 - Biała krzyżówka

Litery z pól oznaczonych kółkiem czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie zadania (przewodnik po Egipcie) wylosowała Teresa Żyrkowska. Gratulujemy!

# # # # #
1
 
# # #
# # #
2
 
#
 
 
# # #
# #
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
# #
# #
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
# #
6
 
7
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
8
 
 
 
#
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
#
#
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
# #
 
 
# # # #
 
 
#
Poziomo:
3) pajęczyca z "Pszczółki Mai".
6) twierdzi, że dziewczyny lubią brąz.
11) angielska kura.
Pionowo:
1) neon, argon, krypton.
2) Andy, aktor znany z roli Golluma.
3) zamieszkiwał Syberię; Ewenk.
4) mięsna wpadka.
5) przyjaciel Mędrka i Wesołka.
7) brytyjska grupa rockowa założona
w 1968 roku.
8) sumeryjskie miasto (lub potocznie
o geocachingowej skrzynce)

 

Rozwiązanie: 
Pokaż