Jesteś tutaj

Zadanie nr 86 - Krzyżówka z wężykiem

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odnaleźć w diagramie dwuwyrazowe hasło - tytuł filmu (w sumie 11 liter, początek w polu kółkiem, kolejne litery sąsiadują ze sobą bokami kratek).

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie zadania wylosował BM. Gratulujemy!

#
1
 
#
2
 
#
3
 
#
4
 
#
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
6
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poziomo:
5) robi wszystko niestarannie, byle jak.
6) hinduska bogini szczęścia, żona Wisznu.
7) forma stałego opodatkowania.
8) siedziba Trumpa.
Pionowo:
1) potocznie o waleniu.
2) nauka, kształcenie.
3) jesienny przebój Nataszy Zylskiej.
4) domena próżniaka.

 

Rozwiązanie: 
Pokaż