Jesteś tutaj

Zadanie nr 93 - Krzyżówka z hasłem

Po rozwiązaniu krzyżówki należy ustalić rozwiązanie końcowe - imię i nazwisko znanej osoby. Aby je poznać należy odnaleźć dwie grupy czteroliterowe (umieszczone jedna nad drugą) ukryte w wyrazach 7) oraz 10) poziomo.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie zadania wylosował Marian Jedliczko z Lublina. Gratulujemy!

# # # # # #
1
 
2
 
# #
#
3
 
4
 
# #
5
 
 
 
 
 
6
 
#
7
 
 
 
 
 
8
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
# #
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
# #
13
 
 
 
 
 
 
 
# # # #
# # # #
 
 
# # # # #
Poziomo:
5) imię.
7) w Europie.
10) w szkole.
11) imię.
12) imię.
13) imię (zdrobniale).
Pionowo:
1) napęd ósemki.
2) szekspirowska ofiara królobójstwa.
3) dawniej: porwanie panny.
4) wykaz błędów drukarskich.
5) zaletka.
6) nad nią Wadowice.
8) włoski aperitif z karczochów.
9) z bazą i kolektorem.

 

Rozwiązanie: 

Pokaż