Jesteś tutaj

Zadanie nr 94 - Krzyżówka z kryminałem

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odnaleźć w diagramie trzywyrazowy tytuł kryminału (w sumie 14 liter). Początek w polu z kółkiem, kolejne litery w polach sąsiadujących bokami.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki wylosował Jarosław Szczerek. Gratulujemy!

#
1
 
#
2
 
#
3
 
#
4
 
#
5
 
#
6
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
Poziomo:
6) gdy pozostawiamy rzeczy samym sobie.
7) koajrzy się z Ćmielowem.
8) Le Corbusier lub Libeskind.
Pionowo:
1) uczciwa, godna postawa w czasie zawodów.
2) znana m.in. z filmu "Błękitny anioł".
3) strój, ubranie.
4) w parze z Maurycym.
5) ma swoje źródła we wsi Mzyki.

 

Rozwiązanie: 

Pokaż