Jesteś tutaj

Reklama

Marka "Rozrywka" już od prawie 60 lat jest niezmiennie kojarzona z zadaniami szaradziarskimi na najwyższym poziomie: pomysłowymi, różnorodnymi, starannie opracowanymi. Poziom ten gwarantują profesjonalny zespół redakcyjny i grono doborowych autorów zadań - które przyciągają zarówno początkujących krzyżówkowiczów, jak i zaawansowanych miłośników szaradziarstwa. Krótko mówiąc, najlepsza rozrywka dla ludzi myślących.
Czasopisma wydawane przez spółkę Rozrywka mogą poszczycić się rzeszą stałych czytelników, którzy darzą nas zaufaniem. Zadania z naszych łamów rozwiązują całe rodziny - nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Tak przygotowujemy materiał, by nawet biegły w rozwiązywaniu wszelkich zadań szaradzista miał wypełnionych co najmniej kilka wieczorów - a tym samym reklamy zamieszczone u nas "żyją" dłużej.

Warunki sprzedaży reklam

  1. Podstawą do zamieszczenia reklamy w pismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. jest zlecenie reklamowe podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy realizacji, warunki oraz terminy płatności, a także cenę i wysokość rabatów.

Informacje techniczne

Cykl wydawniczy

  • dwutygodnik „Rozrywka” ukazuje się w kioskach na terenie całego kraju w co drugi czwartek, z niedzielną datą wydawniczą
  • miesięcznik „Rewia Rozrywki” - w ostatnią środę miesiąca poprzedzającego datę wydawniczą
  • miesięcznik „Rozrywka. Jolki” - w środę w połowie miesiąca poprzedzającego datę wydawniczą

Zasięg ogólnopolski
Technika druku offset
Kolorystyka 2+2 (stronice wewnętrzne), 4+4 (okładki)
więcej >>>