Jesteś tutaj

Wysyłka zadań

Propozycje zadań prosimy przysyłać pocztą. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Prace autorskie”. O losie nadesłanych zadań informujemy pocztą elektroniczną lub na zaadresowanych, zwrotnych kartach pocztowych, dołączanych przez autorów do przesyłek. Prosimy o numerowanie wszystkich zadań w przesyłce, co uprości odpowiedź. Z zasady nie omawiamy poszczególnych zadań, nie uzasadniamy nieprzyjęcia prac. Prosimy, by przysyłać oddzielnie zadania diagramowe, rebusy i zadania wierszowane (szarady, anagramy, kalambury itp.). Zadanie związane tematycznie z porą roku lub zbliżającym się wydarzeniem powinno się znaleźć w redakcji przynajmniej na pięć miesięcy przed tą datą.

Nie odsyłamy zadań niezamówionych przez redakcję.
Z dwu zadań identycznych lub bardzo podobnych ukaże się to, które zostało przysłane do redakcji wcześniej. Przyjęcie zadania nie daje gwarancji jego druku, gdyż zadania słabe są wypierane przez prace lepsze, staranniej opracowane.
Autor wydrukowanego zadania otrzymuje honorarium przelewem, zgodnie z obowiązującym cennikiem redakcyjnym.