Jesteś tutaj

Zadanie nr 103 - Jolka na 103

Do każdego z odgadniętych wyrazów należy dodać (na początku lub w środku) liczebnik STO lub TRZY, tak aby powstały nowe słowa, które wpisujemy do diagramu. Miejsce wpisu do odgadnięcia. Litery z pól z kółkiem, czytane rzędami, utworzą słowo do którego również należy wstawić jeden ze wskazanych liczebników, tak aby powstało hasło końcowe.

Nagrodę za rozwiązanie zadania otrzymuje Michał Kosmecki z Legnicy. Gratulujemy!

# # #
 
 
# #
 
 
# # # # # #
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
# # # # #
# # #
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
# #
# # #
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
# #
# # #
 
 
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
# # #
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
# #
# # #
 
 
# #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# # #
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
# #
# # #
 
 
# #
 
 
#
o
 
#
 
 
# #
# # #
 
 
# # # #
 
 
# # # #
# #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
# # #
# # #
 
 
# # # #
 
 
# # # #
W przypadkowej kolejności:
- ... rąk (skojarz z Piłatem)
- kawałek całości
- Olga - aktorka lub Jacek - aktor
- stulecie
- drewno do budowy okrętów (z ang.)
- torbiel
- najgrubsza część drzewa
- jasne z pianką

 

Rozwiązanie: 

Pokaż