Jesteś tutaj

Zadanie nr 121 - Krzyżówka z hasłem

Po wypełnieniu diagramu należy odnaleźć ukryte w nim dwuwyrazowe rozwiązanie (w sumie 15 liter). Miejsce początku odczytywania do odgadnięcia, kolejne litery sąsiadują ze sobą bokami.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie zadania otrzymuje Małgorzata Gramatyka-Mamcarczyk. Gratulujemy!.

# # # # #
1
 
# # # # #
2
 
#
3
 
4
 
 
 
5
 
 
 
 
 
#
6
 
 
 
7
 
 
 
 
 
#
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
#
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
 
 
#
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
#
 
 
#
 
 
# # #
 
 
#
 
 
#
 
 
#
# # # # # #
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# #
Poziomo:
3) męstwo.
6) Ringo wśród Bitelsów.
8) posiadaczka.
9) dziennikarz z aparatem.
10) zawód w którym nanosi się poprawki na zdjęciach.
11) wodzi pisklęta.
Pionowo:
1) ciecz o zerowej lepkości.
2) stosuje nowe rozwiązania, technologie.
4) amerykański indeks giełdowy.
5) rodzaj błędu w zdaniu, np. "idąc do pracy, padał śnieg".
6) roślina z rodziny wiechlinowatych.
7) środek znieczulający,

 

Rozwiązanie: 

Pokaż