Jesteś tutaj

Zadanie nr 126 - Krzyżówka z wężem

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odnaleźć ukryty w diagramie tytuł filmu (w sumie 12 liter). Kolejne litery sąsiadują ze sobą bokami, początek oznaczono kółkiem.

Wśród prawidłowych rozwiązań (wystarczy hasło końcowe) przesłanych w terminie do 15 czerwca na adres rozgrywki@rozrywka.waw.pl rozlosujemy nagrodę - upominki firmowe.

#
1
 
# # # #
2
 
# # # #
#
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
#
#
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
# #
o
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# #
#
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
# #
#
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
# #
 
 
#
 
 
#
 
 
# #
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
 
 
# #
 
 
# # #
 
 
# #
#
 
 
# # # # # #
 
 
# #
Poziomo:
3) Natalia Madaj lub Magdalena Fularczyk-Kozłowska.
6) dawniej o niedowiarku, sceptyku.
7) cecha suchego, nieświeżego pieczywa.
8) wyczyszczenie, wyszorowanie.
Pionowo:
1) dawna nazwa ornamentu w kształcie swastyki.
2) lekarstwo stosowane w celu złagodzenia objawów choroby, nieusuwający jednak jej przyczyn.
4) chrząszcze żerujące na padlinie, liszkojady.
5) pracownia, w której wykonuje się kopie rysunków.