Jesteś tutaj

Zadanie nr 75 - Biała krzyżówka z szyfrem

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odnaleźć w diagramie taki kwadrat 3x3, w którym litery czytane kolejno rzędami utworzą wyraz-klucz. Wyrazem tym należy posłużyć się do odczytania trzywyrazowego rozwiązania końcowego (tytuł książki) za pomocą podanego pod diagramem szyfru.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie zadania wylosował aster.bm. Gratulujemy!

# # #
1
 
# #
# # #
2
 
3
 
 
 
#
4
 
5
 
 
 
 
 
#
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
#
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
8
 
 
 
 
 
 
 
#
# #
9
 
 
 
 
 
#
# #
 
 
#
 
 
#
# # # # # #
#
1
 
7
 
8
 
9
 
4
 
           
#
3
 
6
 
4
 
1
 
7
 
           
#
1
 
2
 
5
 
# #
Poziomo:
2) imię Winehouse.
4) stał na czela MAC.
6) aktor, który hodował ziemniaki na Marsie.
7) imię polityka, od którego swą nazwę wzięła Rodezja.
8) góry, w których po raz pierwszy zaobserwowano "widmo Brockenu".
9) film z Blu.
Pionowo:
1) Jeszua, jeden z bohaterów "Mistrza i Małgorzaty".
3) zagroda z kucami i świnkami wietnamskimi.
4) "wystrzałowy" kompozytor.
5) Peter, aktor ("Oświadczyny po irlandzku").

 

Rozwiązanie: 
Pokaż