Jesteś tutaj

Zadanie nr 97 - Hej, kolęda, kolęda!

Na postawie jednego charakterystycznego słowa z tekstu znanej kolędy należy odgadnąć jej tytuł, a do diagramu wpisać jeden z wyrazów tegoż tytułu (w niezmienionej formie). Litery z pól z kółkiem, odpowiednio uszeregowane, utworzą rozwiązanie.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie zadania wylosował Bartłomiej Biront. Gratulujemy!

# # # # # # # # # #
1
 
# # # #
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
3
 
 
 
 
 
 
 
# # # #
 
 
# # # # # #
 
 
# #
 
 
# # # #
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
#
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# # # #
 
 
# #
 
 
# # #
o
 
# # # # # # #
o
 
# #
 
 
# # #
 
 
# # # # # # #
 
 
# #
7
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
# # # # # #
 
 
# #
 
 
#
 
 
# #
 
 
# # # # # #
 
 
# # # #
 
 
# #
 
 
#
10
 
# # # #
o
 
# # # #
 
 
# #
 
 
#
 
 
# # # #
# # #
11
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# # # #
# # # # # # # #
 
 
#
 
 
# # # #
# # # # #
12
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
# # # # # # # # # #
 
 
# # # #
# # # # # # # # # #
o
 
# # # #
Poziomo:
2) lirze
4) cud
6) krzepnie
7) wybierajcie
11) powitajmy
12) matula
Pionowo:
1) coście
2) podłym
3) widzę
5) weselem
8) wszem
9) pieścidełko
10) czysta

 

Rozwiązanie: 

Pokaż