Jesteś tutaj

Zadanie nr 98 - Biała krzyżówka z filmem

Po wypełnieniu diagramu należy odnaleźć dwuwyrazowy tytuł filmu ukryty w kwadracie 3x3 pola, odczytywany rzędami.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje Zofia Jamroga ze Szczecina. Gratulujemy!

# # # #
1
 
#
2
 
#
# # #
3
 
 
 
4
 
 
 
 
 
#
5
 
#
6
 
 
 
 
 
 
 
#
#
7
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# # #
 
 
#
 
 
# # # # #
Poziomo:
3) w parze z popytem.
6) Milik dla kolegów.
7) czapla biała lub ozdoba z ptasich piór.
9) tu weźmiesz napoje za darmo w trakcie imprezy (z ang., dwa słowa).
10) z Manhattanem połączony słynnym mostem.
11) wybrana do władz samorządowych.
Pionowo:
1) damska, na drobiazgi.
2) rzadkie imię męskie.
3) masyw góski we wschodniej częśći Peloponezu.
4) drobny element architektoniczny.
5) inna nazwa trądu.
8) przestrzeń w skale wypełniona minerałem.
9) płynie przez Międzyrzecz.

 

Rozwiązanie: 

Pokaż