Powrót hetmana

Tytuł tej notatki ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią, Łódzki Klub Szaradzistów „Alfa” zorganizował kolejny, już XI, Turniej Hetmański. Po drugie, na tron hetmański po nieobecności w IX i X edycji powrócił Rafał Tałaj