Jesteś tutaj

Kontakt

Rozrywka Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 56a
00-695 Warszawa

NIP 7010175325
REGON 141789975 ​
Sąd Rej. dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000325325
Kapitał zakładowy 1020000 zł.

Kontakt do redakcji:
tel: 692-062-511
e-mail: redakcja@rozrywka.waw.pl

Kontakt dotyczący prenumeraty:
prenumerata@rozrywka.waw.pl

 

 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z serwisu internetowego rozrywka.waw.pl, zakupu prenumeraty czasopism dostępnych w serwisie, obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - przez okres korzystania z Serwisu, okres realizacji umowy oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośrednio jego produktów lub usług. Pokaż więcej >>>